Březen 2009

Žatecké noviny 3. března 2009

14. března 2009 v 11:11 Z médií

Přibližně před dvěmi lety se v našem týdeníku objevil roz- hovor s jedním z nejmladších výrobců piva v naší repub-lice Jakubem Veselým ze Žatce. Jakubovi je dnes 16 let a pivo je jeho koníčkem i nadále, stále vaří ve svém domá-cím minipivovaru a dokonce i studuje obor Kvasný prů- mysl na Střední průmyslové škole potravinářských technologií v Praze. Jeho další aktivitou je i výroba piv- ních etiket, se kterými zaznamenal také úspěchy v celo-republikové soutěži.


Jak dlouho už se tedy výrobou piva zabýváš?

Pivo vyrábím od ledna 2006, nicméně pivovar jsem založil o měsíc dříve, tedy v prosinci 2005.


Dá se říci, kolik litrů pivního moku již vzniklo ve tvém zařízení?
Musím se řídit příslušnými zákony, které mi zakazují vyrobit více než 200 litrů piva za rok. Doposud jsem navařil něco málo přes 400 litrů nefiltrovaného moku.


Jaký druh piva vaříš?
To se liší várku od várky, v poslední době se snažím ,,naučit" dvanáctku českého typu, neboli pilsner.


Co říkají na tvé pivo odborníci, už ho ochutnali?
Mé pivo zatím ochutnalo několik sládků, technologů a přátel dobrého nefiltrovaného piva, kterých není nikdy dost. V pos-lední době se víceméně shodovali na tom, že chuť je vyvá-žená, pouze mám problémy s odbouráváním diacetylu. Já osobně myslím, že mám co vylepšovat a rozhodně toho není málo.


Zúčastnil ses nějakých soutěží, ať už se to týká piva či pivních etiket?
Co se piva týče, doposud sem se žádné soutěže nezúčastnil. Pouze mi patří třetí příčka v soutěži o nejhezčí pivní etiketu ČR, kterou každoročně pořádá Generální rada Sdružení klu-bů sběratelů pivovarských suvenýrů a historie pivovarnictví.


V čem si se za ty roky zdokonalil, je rozdíl v prvním a posledním uvařeném pivu?
Určitě tam značný pokrok je. Zpočátku mi znepříjemňovalo život vedlejší kvašení, které v pivě vzniká při procesu tzv. hlavního kvašení a zapříčiňuje nevábnou vůni a nakyslost piva.


Kdo je nejčastějším konzumentem tvého piva?
Tak asi 90% zkonzumuje rodina. Zbytek přátelé a známí.


Vytvořil jsi novou etiketu, která bude mít znak Žatce, jak bude vypadat?
Tak hlavním smyslem vzniku etikety je poukázat na chme-lařskou a pivovarskou tradici města Žatce. Motivy města jsem již použil na předešlé etiketě. Kontaktoval jsem i bý-valého prezidenta ČR Václava Havla, který souhlasil s pou-žitím jeho podobizny a jiných osobních symbolů na mojí nově připravovanou etiketu. Václav Havel pro mě byl vždy jednou z nejvýznamnějších osobností českého státnictví i státu sa-motného, proto bych rád na své pivo poukazoval i pod je-ho ,,křídly".


Co plánuješ do budoucna?
Po ukončení studia bych rád pracoval v zahraničí a pokud by se mi podařilo získat potřebný kapitál, chtěl bych mít i vlastní pivovar. Jednou z mých dalších aktivit je připravovaná doku-mentace bývalého pivovaru Antona Drehera v Žatci (Chomu-tovská ul.). Tuto dokumentaci bych rád publikoval v tištěné podobě a na internetu.


Autor: Jitka HodasováDatum: 26. 2. 2009
Žatecké noviny - vydáno 3.3.2009