Nové stránky

26. června 2011 v 13:10
Webové stránky byly přesunuty na adresu http://www.domaci-pivovar.webnode.cz
 


 


Kalendáříky

31. března 2010 v 11:54
Kalendářík 2010 k pátému výročí založení pivovaru
kk2010
Kalendářík 2009
kk2009

5 let od založení pivovaru!

5. února 2010 v 18:10 |  Základní info
V roce 2010 slaví domácí pivovar 5 let od založení.
To si samozřejmě říká o nový reklamní materiál, což na sebe nenchá dlouho čekat.
Mimo to, bylo navržené i nové logo:

PF

23. prosince 2009 v 22:16

Gloria Aeterna

30. července 2009 v 18:40 |  Reklamní materiál

Gloria Aeterna

Žijeme v samostatném, plně demokratickém systému. Ne vždy tomu však bylo. V dnešní době lidé bohužel zapomínají...Zapomínají na národní hodnoty i na konkrétní osoby, které se zasloužily ať už o samostatnost, nebo o demokratickou funkčnost naší republiky. Na osoby, které psali novodobé dějiny našeho státu.
Proto přišel nápad, vytvořit omezenou sérii etiket Gloria Aeterna (lat. věčná sláva). Tyto etikety, mají alespoň malým dílem připomenout 3 významné osobnosti novodobé české historie.
První osobností zobrazenou na etiketě je Tomáš Garrigue Masaryk. Netřeba představovat prvního československého prezidenta. Jeho politické exilové aktivity iniciovali vznik samostatného československého státu a lze ho považovat za světově uznávaného politického velikána. Zobrazení TGM připomíná vzájemnou úctu a honostnost první republiky.
Druhou osobností je Milada Horáková, oběť justiční vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století za vykonstruované spiknutí a velezradu. Zobrazení Milady Horákové má za úkol připomenout krutý totalitní režim během vlády komunistické strany
Třetí a poslední osobností je Václav Havel, spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989, poslední prezident Československa a první prezident České republiky. Zobrazení paná Václava Havla připomíná neohroženost a pevnou vůli v boji za svobodu a demokracii.


*Doufám že netřeba připomínat, že etikety, tak jako veškérá produkce domácího pivovaru neslouží k jakémukoliv komerčnímu využití. S použitím podobizny na etiketách byl vysloven souhlas pana Václava Havla. Etikety jsou výhradně tištěny na hladký papír pro tisk s vysokým rozlišením a z druhé strany je razítko Domácího pivovaru.


Žatecké noviny 3. března 2009

14. března 2009 v 11:11 |  Z médií

Přibližně před dvěmi lety se v našem týdeníku objevil roz- hovor s jedním z nejmladších výrobců piva v naší repub-lice Jakubem Veselým ze Žatce. Jakubovi je dnes 16 let a pivo je jeho koníčkem i nadále, stále vaří ve svém domá-cím minipivovaru a dokonce i studuje obor Kvasný prů- mysl na Střední průmyslové škole potravinářských technologií v Praze. Jeho další aktivitou je i výroba piv- ních etiket, se kterými zaznamenal také úspěchy v celo-republikové soutěži.


Jak dlouho už se tedy výrobou piva zabýváš?

Pivo vyrábím od ledna 2006, nicméně pivovar jsem založil o měsíc dříve, tedy v prosinci 2005.


Dá se říci, kolik litrů pivního moku již vzniklo ve tvém zařízení?
Musím se řídit příslušnými zákony, které mi zakazují vyrobit více než 200 litrů piva za rok. Doposud jsem navařil něco málo přes 400 litrů nefiltrovaného moku.


Jaký druh piva vaříš?
To se liší várku od várky, v poslední době se snažím ,,naučit" dvanáctku českého typu, neboli pilsner.


Co říkají na tvé pivo odborníci, už ho ochutnali?
Mé pivo zatím ochutnalo několik sládků, technologů a přátel dobrého nefiltrovaného piva, kterých není nikdy dost. V pos-lední době se víceméně shodovali na tom, že chuť je vyvá-žená, pouze mám problémy s odbouráváním diacetylu. Já osobně myslím, že mám co vylepšovat a rozhodně toho není málo.


Zúčastnil ses nějakých soutěží, ať už se to týká piva či pivních etiket?
Co se piva týče, doposud sem se žádné soutěže nezúčastnil. Pouze mi patří třetí příčka v soutěži o nejhezčí pivní etiketu ČR, kterou každoročně pořádá Generální rada Sdružení klu-bů sběratelů pivovarských suvenýrů a historie pivovarnictví.


V čem si se za ty roky zdokonalil, je rozdíl v prvním a posledním uvařeném pivu?
Určitě tam značný pokrok je. Zpočátku mi znepříjemňovalo život vedlejší kvašení, které v pivě vzniká při procesu tzv. hlavního kvašení a zapříčiňuje nevábnou vůni a nakyslost piva.


Kdo je nejčastějším konzumentem tvého piva?
Tak asi 90% zkonzumuje rodina. Zbytek přátelé a známí.


Vytvořil jsi novou etiketu, která bude mít znak Žatce, jak bude vypadat?
Tak hlavním smyslem vzniku etikety je poukázat na chme-lařskou a pivovarskou tradici města Žatce. Motivy města jsem již použil na předešlé etiketě. Kontaktoval jsem i bý-valého prezidenta ČR Václava Havla, který souhlasil s pou-žitím jeho podobizny a jiných osobních symbolů na mojí nově připravovanou etiketu. Václav Havel pro mě byl vždy jednou z nejvýznamnějších osobností českého státnictví i státu sa-motného, proto bych rád na své pivo poukazoval i pod je-ho ,,křídly".


Co plánuješ do budoucna?
Po ukončení studia bych rád pracoval v zahraničí a pokud by se mi podařilo získat potřebný kapitál, chtěl bych mít i vlastní pivovar. Jednou z mých dalších aktivit je připravovaná doku-mentace bývalého pivovaru Antona Drehera v Žatci (Chomu-tovská ul.). Tuto dokumentaci bych rád publikoval v tištěné podobě a na internetu.


Autor: Jitka HodasováDatum: 26. 2. 2009
Žatecké noviny - vydáno 3.3.2009


Výňatek z projednání žádosti o použití městského znaku na etiketě

25. února 2009 v 15:29
Výňatek z projednání žádosti o použití městského znaku na etiketě:

97/09 Užití znaku Města Žatec
Rada Města Žatce projednala žádost pana Jakuba Veselého o použití městského znaku na etiketě domácího pivovaru a v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., O obcích v platném znění,
žádost schvaluje.


Kam dál